سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸
آخرین مطلب با عنوان ، تقلب کردن طلبه‌ها در امتحانات حوزه علمیه در 2 هفته قبل منتشر شده است .
» برچسب : ‘حدیث جعلی’

بررسی حدیث «بهترین فرد این امت بعد از پیامبرش ابوبکر و عمراند»

متن شبهه:"سخنانی از حضرت علی در مورد دو دوستش حضرت ابوبکر و عمر در منابع شیعه به تواتر از حضرت علی روایت شده که گفت: «بهترین فرد این امت بعد از پیامبرش ابوبکر و عمر هستند» (الصوارم المهرقه شیعه ، ص ۲۵ شوشتری تستری)"... ادامه مطلب

۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۵