چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸
آخرین مطلب با عنوان ، تقلب کردن طلبه‌ها در امتحانات حوزه علمیه در 2 هفته قبل منتشر شده است .
» برچسب : ‘ایسلند بی دین’

ایسلند کشوری بی‌دین یا مسیحی؟

متن شایعه:اﯾﺴﻠﻨﺪ  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻲﺩﻳﻦﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ کم‌ترﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺟﺮﻡ ﺟﻨﺎﯾﺖ... ﻧﻪ ﺍﺭﺗﺸﯽ ﺩﺍﺭﺩ، ﻧﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭُﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ  ‏ﺑﻲ‌ﺩﻳﻦ  ﻫﺴﺘﻨﺪ... ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺍﻭﻥ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﻭ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺳﺨﻦ ﻣﯿ‌ﺮﺍﻧﻨﺪ؟... ادامه مطلب

۱۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵