سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷
آخرین مطلب با عنوان ، چرا امام رضا (ع) با علم غیب امامتشان، مسموم شدند؟ در 1 هفته قبل منتشر شده است .
» شبهات

محمد بن نصیر را بشناسیم…

🔻متن منتشر شده در فضای مجازی علامه ملا باقر مجلسی در کتاب بحار الانوار جلد 25 صفحه 261 در مورد یکی از دانشمندان  سرشناس شیعه به نام محمد بن نصیر آورده است : که او هم جنس بازی را جزو مباحات و از لذتهای حلال به شمار آورده است تا جاییکه محمد ... ادامه مطلب

۲۳ / ۰۱ / ۱۳۹۵

داستان قتل نضر بن حارث توسط حضرت علی (ع)

🔻متن شبهه: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ”ﺍﺋﯿﻞ” ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ”ﻧﻀﺮ” ﭘﺴﺮ ”ﺣﺎﺭﺙ” ﺭﺍ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﺩ.(ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺍﻻﻣﺎﻝﺟﻠﺪ ۱٫ ﺻﻔﺤﻪ ۵۷)   🔻پاسخ (شبهه شماره: 1050/9412 - بخش هفتم) در بخش ششم از پاسخ به این شبهه اشاره شد که شخصی به نام عتبه وجود ندارد و احتمالا منظور شبهه؛ عقبة ... ادامه مطلب

۲۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵

علت قتل حورث بن نفیذ چیست؟

🔻متن شبهه: ﺣﻮﯾﺮﺙ ﺑﻦ ﻧﻘﯿﺬ: ﻭﯼ ﺷﺘﺮ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ”ﻓﺎﻃﻤﻪ” ﻭ ”ﺍﻡ ﮐﻠﺜﻮﻡ” ﺭﺍ ﺭﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن حضرت ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﯿﺪ(ﺳﯿﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ: ﺟﻠﺪ۲.ﺻﻔﺤﻪ ۲۷۳)   🔻پاسخ (شبهه شماره: 1050/9412 - بخش پنجم) از جمله افرادی که در فتح مکه به دستور پیامبر اکرم ـ ... ادامه مطلب

۲۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵

ماجرای قتل ابوعفک

🔻متن منتشر شده در فضای مجازی ﺍﺑﻮﻋﻔﮏ ﺷﺎﻋﺮ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺑﻮﺩ،ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﮐﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﻭ ﺷﻌﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺬﻣﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ “ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ” ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻗﺘﻞ ﺍﺑﻮ ﻋﻔﮏ ﺷﺪ.(ﺳﯿﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ . ﺟﻠﺪ ۲٫ ﺻﻔﺤﻪ۴۱۱ ‏)   🔻پاسخ (شبهه شماره: 1050/9412 ... ادامه مطلب

۲۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵

علت قتل عقبه ابی معیط توسط حضرت علی

🔻متن شبهه _ شایعه: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻨﺎﻡ “ ﻋﺘﺒﻪ ” ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ به صورت ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪ . (ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻃﺒﺮﯼ . ﺟﻠﺪ ۵ . ﺻﻔﺤﻪ ۱۱۰۳‏)   🔻پاسخ به شبهه ( شماره: 1050/9412) باید در این مورد گفت: شخصی به نام ... ادامه مطلب

۲۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵

ترور خالد بن سفیان هذلی بدستور پیامبر

🔻متن شبهه منتشر شده ترور افرادی که مخالف جنابات محمد بوده اند: ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎﻥ ﻫﺬﻟﯽ: ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺍﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﻪ “ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻧﯿﺲ” ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﻭ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺩ. ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ... ادامه مطلب

۱۸ / ۰۱ / ۱۳۹۵

کاشت درخت به جای قربانی در ایران باستان

🔻متن منتشر شده در فضای مجازی: در ایران باستان ٬ هنگامی کودکی به دنیا می آمد ٬ درختی در زمین می کاشتند اکنون که کودکی زاده می شود ٬ خون حیوانی را به زمین می ریزند بزرگترین حقارت تاریخ، یخ زدگی مغزانسانهاست.   🔻پاسخ (شبهه شماره : 1023/1/9412) در پاسخ به این شبهه چند نکته باید ... ادامه مطلب

۱۸ / ۰۱ / ۱۳۹۵

آیا پیامبر دستور به ترور عصماء بنت مروان دادند؟

متن منتشر شده در فضای مجازی ﻋﺼﻤﺎﺀ . ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﻭﺍﻥ، او ﺷﺎﻋﺮﯼ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﯿﺮ ﺑﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﯼ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺬﻣﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﻭﺭ “ ﺍﺑﻮ ﻋﻔﮏ ” ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ” ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﺪﯼ ” ﻣﺎﻣﻮﺭ ﮐﺸﺘﻦ “ ﻋﺼﻤﺎﺀ ” ... ادامه مطلب

۱۶ / ۰۱ / ۱۳۹۵

ضرر شراب بیشتر است یا شلاق؟

🔻متن شبهه منتشر شده: - مسلمان : هشتاد ضربه شلاق حقش بود - سئوال : چرا؟!!! - مسلمان : چون شراب حرامه. - سوال : چرا حرامه؟ - مسلمان : چون برای بدن ضرر داره. - سئوال : یعنی میخوای بگی یک لیوان شراب از هشتادضربه شلاق ضررش بیشتره؟!   🔻پاسخ (شبهه شماره: 1020/1/9412) چند نکته در پاسخ به ... ادامه مطلب

۱۶ / ۰۱ / ۱۳۹۵

امامزاده ها از کجا امدند…؟

🔻متن شبهه منتشر شده: امامزاده ها از کجا امدند...؟ امامزاده به کسانی اطلاق میشود که از نسل امامان شیعه باشند... در زمان یورش اعراب به ایران انها به مناطق زیادی حمله کردن و نواحی گسترده ای از ایران را ویران کردند و به خاک و خون کشیدند... بخصوص در نواحی گیلان و مازندران ایرانیان ... ادامه مطلب

۱۵ / ۰۱ / ۱۳۹۵
صفحه 30 از 39« بعدی...1020...2829303132...قبلی »
  • چرا اسلام، حکم به قتل مرتد داده است؟
  • چرا اسلام، حکم به قتل مرتد داده است؟
  • بررسی ورود اسلام به ایران
  • منزلت خانه فاطمه علیهاالسلام و هجوم به آن
  • سایت تخصصی شبهه

    پایگاه تخصصی شبهه در زمستان 1394 به صورت آزمایشی راه اندازی شد، و در تاریخ 14 رمضان از نسخه شماره 3 خود رونمایی نمود؛ اکنون شما شاهد نسخه شماره 3 به صورت آزمایشی می باشید، امید است تابزودی، فاز شماره یک سایت تخصص شبهه راه اندازی شود.