شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
آخرین مطلب با عنوان ، آیا حادثه کاظمین از نشانه‌های ظهور است؟ در 4 ساعت قبل منتشر شده است .
»   شبهات عدل و صفات خداوند, شبهات معاد و قیامت  »   شبهه نامه خدا به بندگانش
۲۱ فروردین ۱۳۹۷ , ساعت ۱۴:۱۹

شبهه نامه خدا به بندگانش

متن منتشر شده در فضای مجازی:

ﻧﺎﻣﻪٔ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ!ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ، ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻡ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﻴﺪ، ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻌﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﮑﻨﻴﺪ. ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ میخواهید ﺳﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﮐﻼﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ، ﭼﺮﺍ ﭘﺎﻱ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻭﺳﻂ ﻣﻲ ﮐﺸﻴﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺧﺪﺍﻳﻢ ﭼﺮﺍ ﻣﻮﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮐﻨﺪ ؟ ﻋﻴﺴﻲ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻳﮏ ﺷﻨﺒﻪ ﻭ به مسلمانها ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﺭﺍ؟ ﭼﺮﺍ ﮐﺎﺭﻱ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﻮﻱ ﺷﺮﺍﺑﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ یعنی خانه خدا راحت ﺑﻨﻮﺷﺪ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺷﺮﺍﺏ ﺷﻼﻕ ﺑﺨﻮﺭﺩ!!!!؟ ﭼﺮﺍ ﯾﮑﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﯿﭻ ﻧﭙﻮﺷﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺧﺪﺍئی که شما میگوئید ﺑﻮﺩﻡ ، ﭼﺮﺍ باید بگذارم به اسم من ﮐﻠﻴﺪ ﺑﻬﺸﺖ بفرﻭﺷﻨﺪ! ﻳﺎ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﻨﻢ کنند؟ ﺧﺪﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺧﺪﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﺟﻬﻨﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﭘﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ !! ﺧﺪﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺣﺮﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ، ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ! بخدا ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ ! ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اید!!!!!!!! اگر به دنبال من میگردید مرا در عشق ، مهربانی ، بخشش ، آگاهی ، گذشت ، راستگوئی و انسانیت پیدا کنید … البته اگر به دنبال من میگردید…

 

پاسخ شبهه:

ابتدا باید مشخص گردد که خداوند قادر متعال، هرگز با بندگانش (جزء از طریق وحی) گفتگوی مستقیم نخواهد داشت. بنابراین نوشتن نامه و بیان مطالب از طریق نامه، تنها تخیلات ذهن نویسنده است. ضمن اینکه ایرادات اساسی به این تخیلات وارد است. به همین جهت توقعی نداریم که نویسنده متن، از معرفت خداوند متعال، بهره ای برده باشد.

خداوند متعال، وجودش با دلایل کافی و مستدل، اثبات شده است؛ و فرض نبود خدا، فرض اشتباه و باطلی است و خلاف واقعیت.

درباره ماجرای اختلاف در ادیان الهی، باید ابتدا مشخص گردد که اختلاف، به جهت شرایط و زمانه می باشد. منطقه، مردمان، شرایط زمانه و اقتضائات مکانی و … همه و همه در تشریع حکم شرعی موثر بوده است. قاعده کلی در این مسائل، آزمون الهی، برای آزمودن بندگان است. خداوند متعال برای آزمودن افراد و اقوام مختلف، تکالیف مختلف قرار می دهد. برای مثال، خداوند برای قوم موسی علیه السلام، حرمت صید در روز شنبه را وضع کرده اند، به این علت که در روز شنبه، ماهی های بیشتر و بهتری برای این قوم نمایان می شده است و خداوند قصد داشته اند تا این قوم را با آن بیازمایند.

اما این تنها دلیل اختلافات بین ادیان نیست، بلکه انحرافات و خرافات و وجود تحریفات نیز دلیل این اختلاف است. در مساله شراب، علت اختلاف بین ادیان، تحریف می باشد. چرا که حرمت شراب، دلیل عقلی داشته و در تمام ادیان ممنوع به حساب می آمده است. و یا در مساله تعطیلی شنبه در آیئین یهود و تعطیلی یکشنبه در آئین مسیحیت و جمعه در اسلام، هیچ ارتباطی به دستورات دینی ندارد و تعیین این روزهای مختلف برای تعطیلی به دست خود اقوام بوده است نه دین.

در جایی از متن به محتاج بودن خداوند به عبادت اشاره شده است؛ باید دانسته شود که خداوند متعال، هیچگاه و به هیچ شکلی به عبادت بندگانش نیازی ندارد؛ اساسا نیاز در واجب الوجود بی معناست و خداوند نمی تواند به موردی نیاز پیدا کند و به محض نیازمندی، از واجب الوجودی خارج خواهد شد.

اما علت وجوب عبادات چیست؟ علت وجوب هر امری، نمی تواند تنها دلیلش نیازمندی باشد. فرض کنید پدری که پسرش را به مطالعه درس اجبار و یا الزام می کند، به درس خوان بودن پسرش هیچ نیازی ندارد؛ اما اجبار و الزام صورت میگیرد. خداوند متعال نیز اجبار و الزام می کند بندگان را به عبادت کردن خود؛ به جهت نیاز بندگان به عبادت کردن حق تعالی و تکامل بعد روحی.

در جای دیگری از متن، به وجود حرام ها در بهشت به عنوان پاداش پرداخته شده است؛ در این مورد نیز باید روشن گردد که در بهشت حق تعالی، هیچ حرام و خبث و باطلی قرار ندارد. اساسا در بهشت تکلیفی نیست که حرام و باطل معنا پیدا کند. بهشت جایگاه پاکان و پاکی هاست. در بهشت برین، هیچگاه مشروبات مسکر وجود ندارد، هیچگاه روابط جنسی بدون ضابطه صورت نمی گیرد و …

خداوند متعال در همه ابعاد وجودی خود، شامل صفات عالیه ای چون: رحمانیت، عطوفت، بخشش، نیکویی و راستی و … است؛ اما این به این معنا نمی باشد که عادل نباشد، قادر نباشد، مقتدر و منتقم نباشد و … . باید خدا را آنگونه که می باشد شناخت، نه آنگونه که می پسندیم.

پایگاه تخصصی شبهه _ شیخ علی شاهرودی

مطالب مرتبط

یک دیدگاه برای شبهه نامه خدا به بندگانش