آیا ازدواج پیامبر با عایشه، دلیل ایمان عایشه است؟

چاپ

سوال:
آیا با استناد به قاعده فقهی که می‌گوید: مرد مسلمان، می‌تواند با زن مسلمان ازدواج دائم داشته باشد و نه با غیر مسلمان و کافر. می‌توان اثبات نمود که عایشه، همسر پیامبر اسلام، مسلمان بوده و اتهام کفر و نفاق به او، باطل است؟

پاسخ:
هر چند قاعده فقهی صحیح است که مرد مسلمان می‌تواند فقط با زن مسلمان ازدواج دائم نماید، اما با این قاعده فقهی ،این نتیجه گیری صحیح نیست. به علت‌هایی که در ادامه به آن اشاره می‌شود:

۱_ ابتدا باید ثابت شود که این حکم شرعی، چه زمانی تشریع شده است، قبل از ازدواج‌های پیامبر گرامی اسلام و یا بعد از آن.

۲_ بر فرض که این قاعده فقهی، قبل از ازدواج‌های پیامبر تشریع شده است و پیامبر نیز باید به آن ملزم باشد؛ باید ثابت شود که عایشه در هنگام ازدواج و عقد، مسلمان بوده و یا کافر؟ در پاسخ می‌گوییم که یقینا عایشه اقرار به شهادتین داشته است. اما بحث شیعیان، اقرار داشتن و یا نداشتن در ظاهر نیست، بلکه نفاق عایشه مورد بحث و گفتگوی شیعیان است.
پر واضح است که کفر و نفاق، دو مقوله جدای از هم‌اند. و منافق، حکمش با کافر متفاوت است. حتی در تعریف منافق می‌گوییم: کسی که ایمان را در ظاهر حفظ کرده و در قلب به آن کافر است. ولی کافر به صورت علنی کفرش را اظهار می‌کند.
اگر بپذیریم که عایشه، منافق بوده است؛ حکم کافر بر او صادق نیست و ازدواج با او شرعا جایز است. (البته اگر بپذیریم که نفاق عایشه از همان ابتدا بوده است.)

۳_ اگر بپذیریم که عایشه، در زمان ازدواج منافق نبوده، و مسلمان نیز بوده باشد؛ این دلیلی نمی‌شود که در تمام زندگی و بعد از ازدواج نیز این حکم بر او صادق باشد. چرا که او بعدها وارد توطئه‌هایی شد، که منجر به شهادت پیامبر گرامی اسلام گردید. و یا بعد از رحلت پیامبر، اقدام به فتنه‌هایی نمود، از جمله جنگ جمل که باعث کشته شدن تعداد بسیاری از مسلمانان شد.
شیخ مفید در این‌باره می‌فرمایند: «واتفقت الإمامیه والزیدیه والخوارج على أن الناکثین والقاسطین من أهل البصره والشام أجمعین کفار ضلال ملعونون بحربهم أمیر المؤمنین(ع)، وأنهم بذلک فی النار مخلدون.» یعنی: امامیه اتفاق نظر دارند که ناکثین (اصحاب جمل) و قاسطین از بصره و شام همگی کافر و گمراه و ملعون هستند به خاطر جنگشان با امیرالمومنین علی علیه السلام و به همین دلیل در جهنم جاودان خواهند بود.[۱]

بنابراین:
در کافر از دنیا رفتن عایشه، شکی نیست و ازدواج او با پیامبر اسلام، دلیل بر مومن بودنش نمی‌باشد. چرا که منافقین نیز می‌توانند شرعا با مومنین ازدواج نمایند. (اگر نفاقشان پوشیده باشد).
ضمن آنکه، پیامبر گرامی اسلام، در ازدواج با عایشه، مجبور بودند و نمی‌توانستند این ازدواج را ترک نمایند. (مراجعه شود به مطالب مفصلی که در اینباره در سایت قرار گرفته است)

__پی‌نوشت______________
[۱]. أوائل المقالات فی المذاهب والمختارات: ج۱، ص۴۲.