آیا اسپند (اسفند) دود کردن، اعتبار شرعی دارد؟

چاپ

سوال:
آیا دود کردن اسپند (اسفند) به عنوان دفع بلاء و چشم زخم، یک امر شرعی است و در دین به آن اشاره شده است؟

پاسخ:
در پاسخ این سوال باید از دو جهت پاسخ داد:
۱_ آیا چشم زخم و بلاء و همچنین دفع آنان امکان دارد؟
در پاسخ می گوییم بله، چشم زخم و بلایا، از جمله مسائلی هستند که در شرع مقدس اسلام و سایر شرایع توحیدی، اشاره شده است؛ و به تجربه نیز وجودش ثابت شده است. و راه‌هایی نیز برای دفع آن توصیه شده است که در کتب مفصل و تخصصی، ذکر گردیده است.

۲_ آیا اسپند دود کردن، تاثیری در دفع چشم زخم دارد؟
در پاسخ می‌گوییم: در شرع مقدس اسلام، هیچ روایت و استناد فقهی و اعتقادی برای دود کردن اسپند، وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد و دود کردن اسپند را در دفع چشم زخم، موثر دانست. هر چند در روایات متعددی، از خواص اسپند (خود اسپند و نه دودش) به عنوان دارو یاد شده است. همانطور که در طب نیز این گیاه، خواص خاص خود را دارد.
اما نبود روایت، بر تاثیر دود اسپند بر چشم زخم، دلیل بر بی‌اثر بودنش نمی‌باشد، چرا که ممکن است در علوم غریبه، از این ماده به عنوان دفع چشم زخم، یاد شده باشد. (که بررسی این مطلب از تخصص پاسخگویان پایگاه تخصصی شبهه خارج است).

بنابراین:
در شرع مقدس اسلام، مطلبی برای دفع چشم زخم، به واسطه دود کردن اسپند، وجود ندارد. اما این مطلب، دلالتی بر عدم تاثیر این پدیده ندارد. الله اعلم.