پنجشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
آخرین مطلب با عنوان ، آیا بعد از زیارت حضرت معصومه(س) بهشتی می‌شویم؟ در 19 ساعت قبل منتشر شده است .
»   پرسش و پاسخ, شبهات احکام عبادی, شبهات وجود خدا, نقد آتئیست  »   پاسخ به 10 سوال کلیدی از دینداران
۱ مرداد ۱۳۹۶ , ساعت ۹:۵۳

پاسخ به ۱۰ سوال کلیدی از دینداران

متن شبهه:
١٠ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻠﯿﺪﯼ از دینداران:
١_ ﺁﯾﺎ ﺩﯾﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﭘﺪﺭﻡ؟
٢_ ﺁﯾﺎ ﺩﯾﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺍﺟﺪﺍﺩﺵ؟
٣_ ﺁﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻡ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﻮﺩ؟
۴_ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪﯼ، ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ، ﻧﺒﻮﺕ، ﻭ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ؟
۵_ ﺍﮔﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ دین را حق ودرست ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ، ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺍ مرتد و مستحق مرگ می دانند؟
۶_ ﭼﺮﺍ ﻗﺮﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﺳﻼﻡ ٢٢ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪﻩ؟ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ؟
٧_ ﭼﺮﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﯿﺮﻭﺍﻥ ٢۶ ﺩﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ٢٠٠ ﻣﺬﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ؟
٨_ ﭼﺮﺍ ﻋﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ، ﻋﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﻨﯽ ﻫﺎ، ﻭ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻥ؟
٩_ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﺭﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ ﻭ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺧﺪﺍ ١٢۴ ﻫﺰﺍﺭ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
١٠_ ﭼﺮﺍ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﺪﺍﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟ ﺁﯾﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮﻭﻧﺪ؟

پاسخ:
در ادامه به پرسش های کلیدی فوق، پاسخ های کلیدی داده خواهد شد.
۱_ در اعتقادات اسلام، به طور صراحت بیان شده است که در اعتقادات (که ریشه اسلام است) باید با تحقیق به آنها اعتقاد پیدا شود؛ اگر اعتقاد از روی تقلید فراهم شده است، نه تنها ارزشی ندارد، بلکه اگر عمل صالحی نیز برمبنای آن صورت بگیرد (مثلا نماز بخواند) این عمل صالح در قیامت هیچ اثری ندارد و نجات دهنده او نخواهد بود. بنابراین تقلید کردن دین از کسی، و یا پذیرش آن از روی اجبار و اکراه و… شخص را متدین نخواهد کرد.
اما اینکه دین نویسنده شبهه، از روی تقلید بوده است یا تحقیق، باید خود او پاسخ بدهد. که اگر تقلیدی باشد، نشانه جهل و نادانی اوست و اگر از روی تحقیق است، پرسیدن این سوال باطل و لغو خواهد کرد.

۲_ تمام پاسخ های سابق (شماره ۱) در این مورد نیز جواب داده خواهد شد؛ که پذیرش دین اگر از روی تحقیق نباشد، باطل است.

۳_ یقینا در پذیرش یک دین، عوامل مختلفی دست به دست هم می دهد؛ از جمله خانواده، محیط، جامعه، میزان تحصیلات، میزان فهم و درک و …؛ وقتی می‌گوییم، اگر در کشور دیگری بودم چه دینی داشتم، به این معنا نیست که لزوما دین شما تغییر می‌کرد. چه بسیار افرادی که در جامعه ی کفر و مسیحی و یهودی زندگی کردند، و اکنون مسلمان‌اند. علت اسلام آنها، تحقیق آنهاست.
بله این امکان وجود دارد که کسی در کشوری اسلامی باشد و مسلمان شود ولی در کشور مسیحی شود و مسلمان نشود. به این جهت که علت انتخاب دین در کشور اسلامی، به جهت تبعیت از جامعه بوده است و آشنایی با دین توسط جامعه صورت گرفته است. اما در کشور مسیحی، این پیش زمینه برای تحقیق و انتخاب وجود نداشته است.
مگر شخص رسول خدا، صلی الله علیه و آله، در جامعه ای کافر و بت پرست، رشد نکرده و دین اسلام را برای ما به ارمغان نیاوردند؟ منکر تاثیر جامعه و… بر روی تحقیقات نخواهیم شد، ولی این به معنی پایان همه تحقیقات نیست.

۴_ کسی حق ندارد، هیچ چیزی را، حتی مسائل تقلیدی، به خورد کس دیگری بدهد؛ بلکه همه این‌ها به خواست خود شخص است. هرچند پدر و مادر و استاد و… سعی می‌کنند شما را در این امر یاری کنند. چطور است که پدری، فرزند هفت ساله خود را علی رقم میل باطنی فرزندش، به مدرسه می‌فرستد، ولی این کار را تقبیح نمی‌کنیم. چون این کار کمک به خردسالی است که در تشخیص دچار تردید و یا حتی اشتباه است.
اما در مساله دین، کودکان، تا ۹ یا ۱۵ سالگی مسلمان نیستند، بلکه در حکم مسلمان‌اند، چون هنوز چیزی را از روی اختیار انتخاب نکرده‌اند. اما بعد از ۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران، اگر اسلام را انتخاب کنند، می‌شوند مسلمان. اگر اسلام را انتخاب نکنند می‌شوند کافر. و این بسته به خود آنهاست. ایراد نویسنده سوال آنجایی است که آموزش را به خورد دادن می‌داند.

۵_ درباره تحقیقی بودن دین، اگر کسی تا ۱۵ سالگی تحقیق کرد، اما دینی را انتخاب نکرد؛ و به تحقیق خود ادامه داد، همچنان در حکم اسلام است تا نظر قطعی خود را بگوید. که یا اسلام را انتخاب می‌کند، و مسلمان می‌شود و دیگر حق خروج از اسلام را ندارد. و یا اسلام را نمی‌پذیرد، و کافر می‌شود، که در این صورت چون از مسلمان حکمی به کافر عدول کرده است، مرتد نیست و احکام ارتداد را ندارد.
اما در صورتی که اسلام را اختیار کرد و بعد از آن از اسلام خارج شد؛ مرتد شده، و حکم ارتداد بر او پیاده است، مگر اینکه ارتداد خود را فاش نکند.

۶_ اسلام شریف، از همان ابتدای ظهور تا کنون، دچار تحولات سیاسی – اجتماعی بسیاری شده است، حتی برخی تحریفات به آن وارد شده است. در روایاتی نیز آمده است اسلام به ۷۲ و یا ۷۳ فرقه تقسیم می شود، که تنها یک فرقه نجات پیدا خواهد کرد و حق است، این حدیث با حدیث فرقه ناجیه شناخته می‌شود.
بنابراین شایسته است، تمام این هفتاد و چند فرقه، بررسی شود، تا آن فرقه ناجیه یافت شود. به اعتقاد شیعه و سنی، اگر هر فرقه‌ای، منابع شیعه یا سنی را به دقت بررسی کند، درخواهد یافت که تشیع حق است.

۷_ ادیان و مذاهب، به صرف ادعای خود، نمی‌توانند چیزی را بخواهند، ضمن اینکه بهشتی شدن، تنها به دین صحیح نیست، بلکه یکی از ملزومات بهشتی شدن دین صحیح در صورت علم است. بنابراین اگر کسی از روی جهل (جهل واقعی) دین غیر صحیح را انتخاب کند، ولی عمل صالح داشته باشد، بهشتی است. همانطور که اگر کسی از روی علم، دین صحیح را انتخاب کند ولی عمل صالح نداشته باشد، جایگاهی در بهشت نخواهد داشت.
حال باید بررسی شود که این ادیان (به ادعای نویسنده متن ۲۶ دین) کدام حرف صحیح‌تری می‌زنند؛ این معنای دقیق تحقیق در انتخاب دین است.

۸_ در اسلام، خواب هیچ اعتباری ندارد، حتی اگر خواب مقدس باشد، اعتبار شرعی ندارد. با این مقدمه خواهیم گفت: خواب، یک پدیده ذهنی است، انسان ها آنچه را که دوست دارند در خواب خواهند دید. یقینا یک مسیحی، آرزو دارد که حضرت مریم را ببیند. و یک یهودی آرزو دارد حضرت موسی را در خواب ببیند. همانطور که یک مسلمان آرزو دارد حضرت علی علیه السلام را در خواب ببیند.
این آرزوها ممکن است به نتیجه برسد و شخص آنچه دوست دارد را در خواب ببیند. البته خوب است تا تذکر داده شود که حضرت مریم، عیسی، موسی و سایر انبیاء برای یک مسلمان، مقدس اند و خواب دیدن آنها آرزوی هر متدینی است. اما از انجا که خواب هیچ اعتباری ندارد، پاسخ مفصل به این سوال، نیاز نخواهد بود.

۹_ به این ادعا و سوال، بارها و بارها پاسخ داده شده است؛ حدیثی که به بعثت ۱۲۴۰۰۰ پیامبر اشاره داشته باشد، تنها یک حدیث بوده و این حدیث نیز از لحاظ سندی مورد نقد می‌باشد. با این حال، اگر بپذیریم که ۱۲۴۰۰۰ پیامبر در طول تاریخ به بعثت رسیده‌اند؛ در جایی نیامده است که این پیامبران مخصوص قوم خاص یا زمان و مکانی مشخص بوده‌اند؛ بلکه هر جایی قومی باشد پیامبری مبعوث می‌شود.
در قرآن کریم آمده است: «وَلِکُلِّ أُمَّهٍ رَسُولٌ» برای هر امتی رسولی است[یونس:۴۷] بنابراین هر قومی پیامبری داشتند؛ اینکه چرا اکثر پیامبران در خاورمیانه و بخش غربی اروپا بوده‌اند؛ باید گفت که تا دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله (نزدیک به ۱۴۰۰ سال پیش) پراکندگی بشریت در محدوده همین مناطق بوده است و جمعیتی در سایر نقاط زمین نبود و اگر بود حتما صاحب پیامبر بوده‌اند.
از بررسی زندگی برخی پیامبران درخواهیم یافت که اقوامی همچون سیاه پوستان و چینی‌ها نیز صاحب پیامبر بودند؛ مثلا از بررسی تاریخ نوح پیامبر (ع) خواهیم فهمید که ایشان پیامبر قومی سیاه پوست نیز بوده است. بنابراین تمام اقوام پیامبر داشته‌اند ولی بر اثر گذر زمان تعالیم پیامبرشان یا از بین رفته و یا تحریف شده است به طوری که با بعثت آخرین پیامبر، تمام شریعت‌ها و ادیان دیگر نزد خداوند متعال بی‌اعتبار شد و آیه «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلام » نازل گشت. (دین نزد خداوند فقط اسلام است) [آل عمران: ۱۹]

۱۰_ همانگونه که به تعداد خداناباوران اضافه می‌شود، تعداد خداباوران نیز افزایش می‌یابد. هرچند بعد از بررسی‌های بسیار مفصل، به این نتیجه رسیده‌ایم که جامعه آماری خداناباوران، هیچ افزایشی نداشته است، بلکه به جهت پیشرفت شیوه‌های ارتباطات، عده‌ای اندک که حقیقتا کمتر از ۳ درصد جمعیت جهان را نیز تشکیل نمی‌دهند، توانسته‌اند خود را جمعیت زیادی معرفی کنند.
آنچه از تحقیقات به دست آمده است، بیش از ۹۷ درصد جمعیت جهان، به مفهومی به نام خدا باوردارند. که از این جمعیت، نزدیک به ۳۴ درصد مسیحی، ۲۳درصد مسلمان، و نزدیک به ۴۰ درصد به ادیان و فرقه‌های دیگری که خداباور محسوب می‌شوند تشکیل داده‌اند.
اما اینکه چرا خداناباوران، به جهنم علاقه نشان می‌دهند، نه به بهشت، به این جهت است که مفهوم بهشت و جهنم را قبول نخواهند داشت. احمقانه است که به چیزی که باورنداری، ایمان پیدا کنی. ضمن اینکه، تاریخ همواره شاهد افرادی بوده است که با وجود تشخیص حق، مخالفت با حق نموده اند. از جمله کفر جمعیت زیادی از قریش، با وجود شناخت رسول خدا و دیدن معجزات کثیر از ایشان. این جمعیت به جهت بغض و دشمنی، جهل و حماقت، غرور و کبر و البته راحت طلبی و برتری دادن هوس بر  عقل؛ حق را منکر شدند. همانطور که آتئیست‌ها، با استناد به مسائلی که از جهت علمی سالهاست مردود شده است، خدا را انکار می‌کنند.

مطالب مشابه

قهرمان و امید آتئیست‌ها (لاورنس کراوس) به شکست در توضیح منشاء پیدایش جهان اعتراف کرد. در این متن به یکی از اساسی‌ترین ادعاهای ناباوران ایرانی پاسخ خواهیم داد: آیا انرژی ازلی است؟ آیا انرژی و ...
زنان، به عنوان نیمی از جامعه آماری جهان و همچنین یکی از ارکان اصلی زندگی‌های مشترک؛ همواره مورد اهمیت تمام ادیان و فرقه‌ها بوده و هست. این توجه ادیان مختلف، به زنان؛ سبب شد تا ...
ادیان هدیه الهی برای انسان‌ها هستند که اثرات بی‌شماری برای زندگی ما دارند، یکی از این فواید اثرات فوق العاده باورها و عبادات دینی بر اخلاقیات و خود کنترلی ماست. در این پست ...
آیا می‌دانید هم اکنون در گوشه‌ای از دنیا آتئیست‌هایی حکومت می‌کنند که در حال انجام چنان جنایت‌هایی هستند که برای شما باورکردنی نیست؟ آیا می‌دانید نتیجه‌ی اداره شدن یک کشور توسط تفکر مطلق آتئیستی چیست؟ ...
معمولا آتئیست‌ها در شبکه‌های مجازی خودشان را انسان‌هایی صلح دوست و مهربان معرفی می‌کنند اما در واقعیت آتئیست‌ها در طول تاریخ، بزرگ‌ترین جنایت‌های بشری را به خود اختصاص دادند؛ برای مثال فقط دو ناخداباور به ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • احادیث صحیح السند درباره ولادت حضرت مهدی(ع)
  • چرا اسلام، حکم به قتل مرتد داده است؟
  • بررسی ورود اسلام به ایران
  • چرا اسلام برده‌داری را تجویز کرد؟
عنوان اسلایدر
  • آخرین مطالب