سه شنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
آخرین مطلب با عنوان ، اشکال ناظم عقیلی بر توقیع سمری+نقد در 3 روز قبل منتشر شده است .
»   شبهات وجود خدا  »   تفاوت اعتقاد به «خدای بدون خالق» و «جهان بدون خالق»
۹ خرداد ۱۳۹۶ , ساعت ۱۴:۵۵

تفاوت اعتقاد به «خدای بدون خالق» و «جهان بدون خالق»

متن شبهه:
اگر شما می‌توانید “یک خدای بدون خالق” رو توضیح دهید، شما می‌توانید “جهان بدون خالق” را نیز توضیح دهید.

پاسخ:
در طول سالیان اخیر، بسیار شنیده‌ایم که چطور یک خدای بدون خالق را فرض می‌کنید، در حالی که جهان بدون خالق را قبول نخواهید کرد؟
به این سوال بارها و بارها پاسخ داده شده است؛ اما متاسفانه تعصب، جهل و عدم تحقیق و مطالعه توسط منتقدین ادیان الهی باعث شده است که بدون توجه به پاسخ آن، این پرسش را مکررا تکرار کنند. در حالی که بعد از شنیدن پاسخ، جهل و حماقت طراحان سوال بیش از پیش نمایان خواهد شد.
تمام موجوداتی که ما با آنها سر و کار داشته و داریم، ممکن الوجودند؛ یعنی برای وجودشان، علت می‌خواهند، مثل نویسنده شبهه که برای وجودش، به پدر و مادر نیاز دارد. یقینا علت آن ممکن الوجود، خود ممکن الوجود دیگریست؛ بنابراین ادامه می‌دهیم علت‌ها پشت علت‌ها…
ممکن الوجود، علت ممکن الوجود؛
ممکن الوجود علت ممکن الوجود؛
ممکن الوجود، علت ممکن الوجود… همینطور ادامه می‌دهیم تا…
آیا برای این علت‌ها، یک ابتدا وجود دارد یا خیر؟
اگر بگویید خیر، برای این علت‌ها ابتدایی وجود ندارد؛ می‌گوییم: در این صورت تا ابد، باید علت‌ها پشت علت‌ها بیاید که بنابراین دچار تسلسل می‌شویم و تسلسل عقلا محال است. بنابراین این پاسخ خیر اشتباه است و نمی‌توانید به آن استناد کنید. (تسلسل می گوید باید حتما یک ابتدا وجود داشته باشد والا هیچ چیز نباید محقق بشود، و چون محقق شده است پس تسلسل وجود ندارد)
اگر در پاسخ بگویید بله؛ می‌گوییم علت اول، خود ممکن الوجود است (نیاز به علت دارد) یا واجب الوجود (نیاز به علت ندارد)؟
اگر بگویید ممکن الوجود، می‌گوییم خب، ممکن الوجود نیاز به علت دارد و همچنان این موضوع ادامه دارد. پس این ابتدا نشد.
اگر بگویید واجب الوجود، می‌گوییم خب، خدا همان واجب الوجود است.

پس به راحتی، می‌توان فرق بین جهان ممکن الوجود نیازمند به علت را، با خداوند واجب الوجود بدون نیاز به علت را بیان کرد. مساله واضح‌تر می‌شود اگر به تفاوت‌های بنیادین واجب الوجود و ممکن الوجود نیز پرداخته شود؛ که در ادامه مختصرا عرض می‌رسانیم:
واجب الوجود، چون علت ندارد؛ خواصی دارد که باید همیشه همراهش باشد؛ از جمله:
۱_ علت ندارد پس نباید اجزاء داشته باشد. (چون چیزی که اجزاء دارد، به اجزائش نیازمند است)
۲_ اجزاء ندارد، پس مرکب نیست و بسیط است. (چون اجزاء از خواص مرکب است)
۳_ جسمیت ندارد، چون مرکب نیست.
۴_ در بُعد زمان و مکان وارد نمی‌شود، چون جسم نیست.
۵_ ازلی و ابدی است، چون در بُعد زمان نیست.
و…
حال از آنجا که جهان پیرامون ما، هیچ کدام این خواص را ندارند؛پس طبیعی است که واجب الوجود نباشند. پس بدون علت بودن جهان، عقلا محال است.

بنابراین:
پذیرش وجود یک واجب الوجود، عقلا لازم است. و انکار وجود واجب الوجود (خدا) نشانه دشمنی با عقل.
با این حساب باید مشخص شده باشد که پذیرش یک واجب الوجود (یک خدای بدون خالق) لازمه عقلی است در حالی که پذیرش جهان بدون خالق، با عقل و فطرت مخالفت دارد.

شیخ علی شاهرودی - پایگاه تخصصی شبهه

مطالب مرتبط موضوعی شبهات وجود خدا

متن شبهه:ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺩﻧﯿﺮﻭ : ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﺟﺎﻥ ﺗﺮﺍﻭﻟﺘﺎ: ﮐﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻩ؟ ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺩﻧﯿﺮﻭ: ﻣﻦ ﺑﻬﺶ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ. ﺩﻟﯿﻠﺶ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﯽ‌ﮔﻢ : ﺗﻮ ﺟﻨﮓ، ...
متن شبهه:ھیچ خدايى متفاوت تر و پیشرفته تر از مردمى که او را خلق کرده اند، نبوده است. سیاه پوستان خدايان خود را با پوست سیاه و موى فرفرى درست مى کردند؛ خدايان ...
شبههگرایش به «تشبیه و تجسیم» در میان امت اسلام به وسیله شیعه و کسانی مثل هشام بن حکم، هشام بن سالم جوالیقی، یونس بن عبد الرحمن و ابوجعفر احول از علما و بزرگان ...
متن منتشرشده در فضای مجازی:اﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ " ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ "ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ" ﯾﺎ ...

مطالب مشابه

متن منتشر شده در فضای مجازی:و چقدر زیباست حرف زرتشت که میگوید: ای کاش آنقدر آب داشتم تا جهنم را خاموش میکردم و آنقدر آتش داشتم تا بهشت را میسوزاندم که مردم خدا ...
متن شبهه:ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺩﻧﯿﺮﻭ : ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﺟﺎﻥ ﺗﺮﺍﻭﻟﺘﺎ: ﮐﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪﻩ؟ ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺩﻧﯿﺮﻭ: ﻣﻦ ﺑﻬﺶ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ. ﺩﻟﯿﻠﺶ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﯽ‌ﮔﻢ : ﺗﻮ ﺟﻨﮓ، ...
شبههگرایش به «تشبیه و تجسیم» در میان امت اسلام به وسیله شیعه و کسانی مثل هشام بن حکم، هشام بن سالم جوالیقی، یونس بن عبد الرحمن و ابوجعفر احول از علما و بزرگان ...
متن منتشر شده در فضای مجازی:ﻧﺎﻣﻪٔ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ! ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻡ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﻴﺪ، ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻌﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﮑﻨﻴﺪ. ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ میخواهید ﺳﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﮐﻼﻩ ...
پرسش:مي‏‌گويند غير از شيعيان همه به جهنم مي‏‌روند، چرا؟ پاسخ:قرآن کریم می‌فرماید: تنها دينی كه مورد قبول خداوند قرار مي‏‌گيرد، دين اسلام است؛ اما اسلام چيست؟در پاسخ ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • احادیث صحیح السند درباره ولادت حضرت مهدی(ع)
  • چرا اسلام، حکم به قتل مرتد داده است؟
  • بررسی ورود اسلام به ایران
  • چرا اسلام برده‌داری را تجویز کرد؟
عنوان اسلایدر
  • آخرین مطالب