یکشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸
آخرین مطلب با عنوان ، برهان اثبات خدا (برهان فطرت) در 1 هفته قبل منتشر شده است .
»   شبهات اصل رسالت, معجزات تاریخی  »   معجزات پیامبر در منابع شیعه
۱۹ بهمن ۱۳۹۴ , ساعت ۱۶:۲۹

معجزات پیامبر در منابع شیعه

به چند روایت همراه با سند اشاره می‌کنیم:
روایت اول:
اطاعت دو درخت از پیامبر (ص) و ایمان آوردن فردی
محمد بن حسن صفار روایت معتبری را در این خصوص نقل می‌کند که شخص غیر مسلمانی از پیامبر صلی الله علیه و آله معجزه خواست تا ایمان بیاورد تا اینکه حضرت به دو درخت که در کنارش بودند دستور داد تا از جای خود حرکت کنند آنها نیز حرکت کردند آن شخص با دیدن این معجزه ایمان آورد:
«حدثنا أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید و علی بن الحکم جمیعا عن محمد بن أبی عمیر عن حماد بن عثمان عن أبی عبد الله ع قال: إن من الناس من یؤمن بالکلام و منهم من لا یؤمن إلا بالنظر إن رجلا أتى النبی ص فقال له أرنی‏ آیه فقال رسول الله ص لشجرتین اجتمعا فاجتمعتا ثم قال تفرقا فافترقا  و رجع کل واحده منهما إلى مکانهما قال فآمن الرجل‏»
«امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: برخی از مردم به وسیله‌ی سخن، ایمان می‌آورند و برخی دیگر جز با دیدن معجزه ایمان نمی‌آورند. روزی مردی به محضر رسول خدا رسید و به ایشان گفت: معجزه‌ای نشانم بده. رسول خدا به دو درختی که در کنار وی بودند گفتند: کنار هم قرار بگیرید آن دو درخت در کنار یکدیگر قرار گرفتند. سپس به آن دو درخت دستور داد تا از یکدیگر فاصله بگیرند و آن دو فاصله گرفتند و هر کدام در جای سابق خود مستقر شدند. آنگاه آن مرد ایمان آورد.»
[الصفار، محمد بن الحسن بن فروخ (وفات ۲۹۰)، بصائر الدرجات، ص ۲۷۳،  تحقیق: تصحیح و تعلیق و تقدیم: الحاج میرزا حسن کوچه باغی، سال چاپ: ۱۴۰۴ – ۱۳۶۲ ش، ناشر: منشورات الأعلمی – طهران چاپخانه: مطبعه الأحمدی – طهران]

بررسی سند روایت اول:
۱. احمد بن محمد
نام وی أحمد بن محمد بن عیسى‏ می‌باشد که دارای توثیقات فراوان است. نجاشی گوید: «أبو جعفر رحمه الله شیخ القمیین و وجههم و فقیههم غیر مدافع» (ابوجعفر از چهرهای شیخ و سرشناس و فقیه قم بود که در برابرش کسی نبود (یعنی یکه تاز بود)) [رجال ‏النجاشی، ص‏۸۳]
شیخ طوسی درباره او گوید: «الأشعری القمی ثقه له کتب.» [رجال‏ الطوسی، أصحاب‏ أبی‏ الحسن…، باب‏ الهمزه، ۳۵۱]
علامه حلی نیز گوید: «أحمد بن محمد بن عیسى… و أبو جعفر شیخ قم و وجهها و فقیهها غیر مدافع و کان أیضا الرئیس الذی یلقی السلطان بها و لقی أبا الحسن الرضا علیه السلام و أبا جعفر الثانی و أبا الحسن العسکری علیهما السلام و کان ثقه و له کتب ذکرناها فی الکتاب الکبیر.» (…او فقیه قم و ثقه بود شرشناس، و فقیه بود امام رضا، امام جواد، امام عسکری علیهم السلام را ملاقات کرده و مورد اطمینان بود.) [الخلاصه للحلی، الفصل‏ الأول‏ فی‏ الهمزه، الباب‏ السابع‏ أحمد، ص ۱۳]
۲. حسین بن سعید
نام وی حسین بن سعید بن حماد می‌باشد. شیخ طوسی درباره او گوید: «الحسین بن سعید بن حماد بن سعید بن مهران من موالی علی بن الحسین علیهما السلام الأهوازی ثقه» [فهرست ‏الطوسی، ص‏ ۱۵۰]
علامه حلی نیز می‌نویسد: «ثقه عین جلیل القدر» [الخلاصه للحلی، ص‏ ۴۹]
۳. علی بن حکم
علی بن حکم انباری در رجال چنین توثیق شده است. شیخ طوسی گوید: «ثقه جلیل القدر» (او ثقه و جلیل القدر است.) [فهرست‏ الطوسی، ص‏ ۲۶۴]
علامه حلی نیز می‌نویسد: «ثقه جلیل القدر» [الخلاصه للحلی، ص‏ ۹۳]
البته علی بن حکم و حسین بن سعید روایت را هر دو باهم از ابن ابی عمیر نقل کرد‌ه‌اند.
ابن ابی عمیر
نجاشی درباره ایشان آورده است: «محمد بن أبی عمیر زیاد بن عیسى أبو أحمد الأزدی … ، جلیل القدر عظیم المنزله فینا وعند المخالفین.» (محمد بن ابی عمیر… یک شخصیت جلیل القدر و بزرگ منزلت در نزد ما و اهل سنت است.) [رجال النجاشی، ص ۳۲۶]
بنابراین:
روایت صحیح است البته روایت در خصوص معجزه پیامبر صلی الله علیه و آله درباره اطاعت درختان از حضرت، فراوان است که فقط یک مورد را ذکر کردیم همچنانکه یکی از محققین گوید: «وإطاعه الشجر لرسول الله کثیر فی بدایه الدعوه» اطاعت (این نوع معجزه) درخت از پیامبر صلی الله علیه و آله در ابتدای دعوت مردم فراوان است. [السید علی عاشور، الولایه التکوینیه لآل محمد (ع)، ص ۱۷۵]

روایت دوم:
خبر دادن پیامبر (ص) از حال شتر پیر
روایت در خصوص شتر پیری می‌باشد که می‌خواستند او را نحر بکنند اما او به پیامبر صلی الله علیه و آله پناه برد و از صاحب خود شکایت کرد. محمد بن حسن صفار روایت را چنین نقل کرده است:
«حدثنا أحمد بن الحسن عن علی بن فضال عن أبیه و أحمد بن محمد عن الحسن بن علی بن فضال عن عبد الله بن بکیر عن زراره عن أبی عبد الله ع قال: إن ناضحا کان لرجل من الناس فلما أسن قال بعض أصحابه لو نحرتموه فجاء البعیر إلى‏ رسول‏ الله‏ ص فجعل یرغو فأرسل رسول الله ص فجعل یرغو إلى صاحبه فلما جاء قال له النبی ص إن هذا یزعم أنه کان لکم شابا حتى هرم و أنه قد نفعکم و أنکم أردتم نحره قال فقال صدق فقال رسول الله ص لا تنحروه و دعوه قال فترکوه»
«امام صادق علیه السلام فرمود: شخصی، شتر آبکشى داشت و چون سالخورده شد یکى از خاندانش گفت: کاش آن را نحر می‌کردید آن شتر نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و فریاد می‌کشید ، رسول خدا صاحبش را خواست و فرمود: این شتر می‌پندارد که از جوانى تا کنون به شما خدمت کرده و به شما فایده رسانیده و اکنون که پیر شده می‌خواهید او را بکشید آن شخص گفت شتر راست گفته.  پس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: او را نکشید و رهایش کنید امام فرمود: آن را رها کردند.»
[الصفار، محمد بن الحسن بن فروخ (متوفای ۲۹۰)، بصائر الدرجات، ص ۲۷۳،  تحقیق: تصحیح و تعلیق و تقدیم: الحاج میرزا حسن کوچه باغی، سال چاپ: ۱۴۰۴ – ۱۳۶۲ ش، ناشر: منشورات الأعلمی – طهران چاپخانه: مطبعه الأحمدی – طهران]

بررسی سند روایت دوم:
این روایت با دو طریق ذکر شده است که به بررسی یک طریق آن می‌پردازیم
احمد بن محمد
که توثیق او در روایت اول گذشت.
حسن بن علی بن فضال
برخی گفته‌اند وی فطحی بود اما در آخر عمرش شیعه شده است. شیخ طوسی درباره او گوید: «الحسن بن علی بن فضال  مولى لتیم الرباب کوفی ثقه» [رجال ‏الطوسی، أصحاب‏ أبی‏ الحسن… باب‏الحاء، ص ۳۵۴]
البته علامه حلی نیز در خصوص او گوید: «روى عن الرضا علیه السلام و کان خصیصا به و کان جلیل القدر عظیم المنزله زاهدا ورعا ثقه فی روایاته» (از امام رضا علیه السلام نقل روایت کرده و از شاگردان خصوصی امام رضا علیه السلام بود و او جلیل القدر دارای منزلت بلند، زاهد، با ورع  و در در نقل روایت ثقه بوده است.) [الخلاصه للحلی، ص‏ ۳۸]
عبد الله بن بکیر
وی  از اصحاب اجماع می‌باشد. کشی در این‌باره گوید: «أجمعت العصابه على تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون و أقروا لهم بالفقه» [رجال ‏الکشی، ص‏ ۳۷۵]
شیخ طوسی نیز گوید: «فطحی المذهب إلا أنه ثقه» [فهرست ‏الطوسی، ص‏ ۳۰۴]
زراره بن اعین
وی از اصحاب اجماع می‌باشد. کشى در کتاب رجال خود، ایشان را از اصحاب اجماع می‌داند و تصریح می‌کند که او یکی از افرادى است که تمام شیعیان بر تصدیق روایاتی که سندش به صورت صحیح به آن‌ها برسند، اجماع دارند: «قال الکشی اجتمعت العصابه على تصدیق هؤلاء الأولین من أصحاب أبی جعفر ع و أبی عبد الله ع و انقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولین سته زراره و معروف بن خربوذ و برید و أبو بصیر الأسدی و الفضیل بن یسار و…» [رجال ‏الکشی، ص‏ ۲۳۸]
نجاشی گوید: «شیخ أصحابنا فی زمانه و متقدمهم و کان قارئا فقیها متکلما شاعرا أدیبا قد اجتمعت فیه خلال الفضل و الدین صادقا فیما یرویه» (او از بزرگان اصحاب ما در زمان خود  و پیش تاز از آنها بوده و قاری، فقیه، متکلم، شاعرو ادیب بود و همه صفات برترى و فضیلت و کمال در او گرد آمده بود و در آنچه نقل می‌کرد صادق بود.) [رجال ‏النجاشی، ص‏ ۱۷۵]
علامه حلی نیز این مطلب را نقل کرده است [الخلاصه للحلی، ص‏ ۷۶]
شیخ طوسی گوید: «ثقه» [رجال ‏الطوسی، ص‏۳۳۷]
بنابراین:
این روایت نیز همچنان که بررسی شد، معتبر است.

روایت سوم:
برگشتن باران با اشاره پیامبر (ص) از شهر تا مردم غرق نشوند
روایتی معتبری را کلینی در این خصوص چنین نقل می‌کند که آنچنان باران بارید که مردم احساس کردند اگر این باران ادامه داشته باشد، همه غرق می‌شوند لذا پیامبر صلی الله علیه و آله به باران اشاره کرد که درون شهر نبارد.
«علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن هشام بن الحکم‏ عن أبی عبد الله ع قال: لما استسقى رسول الله ص و سقی الناس حتى قالوا إنه الغرق و قال رسول الله ص‏ بیده‏ و ردها اللهم حوالینا و لا علینا قال فتفرق السحاب‏ فقالوا یا رسول الله استسقیت لنا فلم نسق ثم استسقیت لنا فسقینا قال إنی دعوت و لیس لی فی ذلک نیه ثم دعوت و لی فی ذلک‏ نیه».
«امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامى که رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب باران کرد و برای مردم باران آمد تا جایى که گفتند: غرق می‌شویم و رسول خدا (ص) با دست مبارک خود اشاره کرد و آنها ( باران) را برگرداند، و گفت: خدایا به اطراف ما باران را بفرست و بر ما نفرست، پس ابرها پراکنده شدند به حضرت عرض کردند: اى رسول خدا یک بار دیگر نیز براى ما طلب‏ باران کردى ولى باران بر ما نبارید و دومین بار که طلب باران کردى بر ما بارید؟ (این چگونه بود؟) فرمود: من (در اولین بار که) دعا کردم تصمیم بدان نداشتم، سپس که دعا کردم تصمیم داشتم.»
[کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏ ۲، ص ۴۷۴، دارالکتب الإسلامیه – تهران، چاپ: چهارم، ۱۴۰۷ ق]

بررسی سند روایت سوم:
این روایت را علامه مجلسی معتبر دانسته است. «الحدیث الخامس‏: حسن کالصحیح.» [مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج‏ ۱۲؛ ص ۲۶، دارالکتب الإسلامیه – تهران، چاپ: دوم، ۱۴۰۴ ق]
شیخ هادی نجفی نیز در موسوعه الاحادیث در خصوص سند روایت گوید: «الروایه صحیحه الإسناد» [الشیخ هادی النجفی، موسوعه أحادیث أهل البیت (ع)، ج ۳، ص ۴۲۹، دار إحیاء التراث العربی للطباعه والنشر والتوزیع، بیروت، ناشر: دار إحیاء التراث العربی للطباعه والنشر، چاپ: الأولى، سال چاپ: ۱۴۲۳ – ۲۰۰۲م]

نکته:
البته معجزات فراوان و گوناگون دیگر نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که به این سه مورد بسنده کردیم.

مطالب مشابه

در طول عمر 5 میلیارد ساله زمین، بارها قطب‌های میدان مغناطیسی زمین در بازه‌های زمانی ۱۰۰ هزار سال تا یک میلیون سال و به طور متوسط هر ۴۵۰ هزار سال یک بار تغیر ...

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • احادیث صحیح السند درباره ولادت حضرت مهدی(ع)
  • چرا اسلام، حکم به قتل مرتد داده است؟
  • بررسی ورود اسلام به ایران
  • چرا اسلام برده‌داری را تجویز کرد؟
عنوان اسلایدر
  • آخرین مطالب