صوفیه آلت دست بنی امیه

چاپ

حضرت آیت الله حسین نوری همدانی در درس خارج خود، اذن امام را شرط وجوب جهاد دانست و گفت: صوفیه اعتراضاتی به ائمه علیهم السلام مبنی بر ترک جهاد داشته‌اند.
ایشان افزود: بنی امیه و بنی عباس برای اینکه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام را از بین ببرند و مردم را از اسلام ناب منحرف کنند صوفیه را در مقابل ائمه علیهم السلام بوجود آوردند و تقویت و حمایت کردند و در طول تاریخ نیز همیشه مورد حمایت پادشاهان بوده‌اند.
این مرجع تقلید با بیان این که ظاهر صوفیه اسلامی بود و از زهد و تقوی دم می‌زدند لکن در واقع اسلام را خراب کردند، ادامه داد: روایات فراوانی داریم که ائمه علیهم السلام با شدت از آنها انتقاد و آنها را مذمت کرده‌اند و اعداء خودشان دانسته‌اند.
وی بیان داشت: آنها نیز در طول تاریخ همیشه خودشان را به اهل بیت علیهم السلام و اسلام نسبت داده‌اند و حتی در برخی موارد کلمات ائمه علیهم السلام را سرقت و بنام خودشان منتشر کرده‌اند.

صوفیه، فرقه انحرافی برای تضعیف تشیع
عباد بصری از صوفیه بوده، در جلد۴ فروع کافی و همچنین در سفینه البحار ذکر شده که صوفیه اعتراضاتی به امام سجاد و امام رضا علیهما السلام داشته‌اند، بنی امیه و بنی عباس برای اینکه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام را از بین ببرند و مردم را از اسلام ناب منحرف کنند صوفیه را در مقابل ائمه علیهم السلام بوجود آوردند و تقویت و حمایت کردند و در طول تاریخ نیز همیشه مورد حمایت پادشاهان بوده‌اند.
ظاهر صوفیه اسلامی بود و از زهد و تقوی دم می‌زدند لکن در واقع اسلام را خراب کردند و ما روایات فراوانی داریم که ائمه علیهم السلام با شدت از آنها انتقاد و آنها را مذمت کرده‌اند و اعداء خودشان دانسته‌اند.
آنها نیز در طول تاریخ همیشه خودشان را به اهل بیت علیهم السلام و اسلام نسبت داده‌اند و حتی در برخی موارد کلمات ائمه علیهم السلام را سرقت و بنام خودشان منتشر کرده‌اند. مخصوصا عطار در کتاب تذکره الاولیاء کلمات خوبی از صوفیه نقل کرده که تمام آنها سرقت کلمات اهل بیت علیهم السلام می‌باشد. مثلاً در حالات ابراهیم ادهم ذکر شده که از او پرسیدند ما دعا می‌کنیم اما مستجاب نمی‌شود علتش چیست؟ ابراهیم ادهم هشت چیز را ذکر می‌کند که مانع استجابت دعا می‌باشد اما وقتی به سفینه البحار ماده دعاه مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که این هشت مورد عین فرمایش حضرت امیر علیه السلام بوده که به ابراهیم ادهم نسبت داده‌اند!

کلام مقدس اردبیلی درباره صوفیه
همچنین مقدس اردبیلی در کتاب حدیقه الشیعه فصلی در مورد صوفیه دارد و مطالبی در مورد آنها ذکر کرده و بعد فرموده تمام فرق آنها باطل و کافر هستند.
خلاصه اینکه عباد بصری که از صوفیه بوده با امام سجاد علیه السلام برخورد می‌کند، مرحوم مامقانی در جلد ۲ تنقیح المقال صفحه ۱۲۱ می‌فرماید عباد بصری از صوفیه است و همین بود که به امام صادق علیه السلام اعتراض کرد که چرا تو لباس فاخر پوشیده‌ای درحالی که پیغبر اینطور نبود و حضرت در جوابش فرمود زمانه فرق دارد و مسلمانان قدری وسعت پیدا کرده‌اند و در فقر به سر نمی‌برند و بعد حضرت به او گفت نزدیک بیا وقتی آمد دست به زیر لباس او برد و گفت تو در زیر این لباس خشن یک لباس نرم پوشیده‌ای تا در نظر مردم زاهد جلوه کنی و بعد حضرت دستش را گرفت و لباس زیرین خودش را نشانش داد و دید که لباس زیرین حضرت کهنه و خشن است و بعد حضرت به او فرمود من بخاطر عظمت مقام امامت چنین لباسی را پوشیده‌ام وإلا لباس من همین لباس زیرینم می‌باشد.
خلاصه عباد بصری به امام سجاد علیه السلام رسید و آن طور که در روایت آمده با حالت اعتراض به حضرت گفت چرا تو جهاد را که همراه با سختی است ترک کرده‌ای و به حج که همراه با راحتی است رو آورده‌ای؟ و بعد آن آیه را برای حضرت خواند. اما حضرت به او فرمودند آیه بعدی را نیز بخوان و تکمیل کن و سپس حضرت آیه بعد را نیز خواندند و فرمودند اگر این اوصافی که در ادامه آیه ذکر شده را ببینیم و بیابیم حتما به سراغ جهاد خواهیم رفت و چنین جهادی قطعا بر حج افضل خواهد بود اما اینطور نیست زیرا زمان بنی اُمیه می‌باشد.