دو بعدی شدن اجسام در سیاه‌چاله‌ها و کرمچاله‌ها و جهان‌های موازی در قرآن

چاپ

همانطور که می‌دانید بر اساس نظریه جهان‌های موازی ممکن است بی‌نهایت جهان دیگر به موازات جهان‌های ما در هستی وجود داشته باشد که به صورت حباب‌هایی در حال حرکت هستند. و حتی گاهی با هم برخورد و ادغام می‌شوند، دانشمندان می‌گویند یکی از راه‌های محتمل ارتباط این جهان‌ها با هم کرمچاله‌ها هستند.
براساس تعدادی از نظریه‌ها نیز مقداری از تکینگ یا ماده جهان ما در هنگام انفجار بزرگ یا بیگ بنگ از یک جهان مرده دیگر توسط یک کرمچاله به جهان ما منتقل شد. کرمچاله‌ها نوعی شکاف در بعد فضا و زمان هستند که می‌توانند بعنوان پلی بین دو جهان موازی عمل بکنند. در نتیجه می‌توانند پلی بین ما و دنیاهای دیگر نیز باشند.

علاوه بر این، نظریه‌هایی نیز وجود دارند که می‌گویند وقتی جسمی به درون یک سیاه‌چاله سقوط می‌کند از طریق یک کرمچاله به یک جهان دیگر منتقل می‌شود.
در سوره النبا آیه ۱۹ درباره شرح احوال قیامت نوشته شده است: «وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ أَبْوَابًا (۱۹) وَسُیِّرَتِ الْجِبَالُ فَکَانَتْ سَرَابًا (۲۰)» (و آسمان گشوده می‌شود، پس به صورت درهایی درمی‌آید (۱۹) و کوه‌ها را [از جای خود] روان کنند و سرابی شوند (۲۰))
این آیه دقیقا تداعی بخش روزی است که قرار است زمین یا جهان ما نابود شود، و یا حتی انسان‌ها به یک جهان موازی دیگر که بهشت و جهنم در آن وجود دارند منتقل شوند. زیرا بر اساس این نظریه، انتقال انسان‌ها به یک جهان دیگر باید یک مسیر کرمچاله مانند باز شود، علاوه بر این سیاه‌چاله و کرمچاله هر دو شکاف‌ها و درهایی در آسمان هستند، زیرا بعد فضا و زمان در آنها وجود ندارد و به عنوان شکاف عمل می‌کنند، در صورتی هم که باز شوند بر معنی این آیه دلالت می‌کند.
آیه ۲۰ نیز به زیبایی مفهموم آیه ۱۹ را تایید می‌کند زیرا در صورتی که قرار باشد زمین داخل یک سیاه‌چاله یا کرمچاله قرار گیرد، ابعاد و شکل فیزیکی اشیا تغیر می‌کند، که قرآن کریم در این آیه از کوه‌ها که بزرگ‌ترین اشیا روی زمین محسوب می‌شوند یاد کرده است یاد کرده است که به صورتی دو بعدی[۱] در می‌آیند.[۲]

__پی‌نوشت___________
[۱] سیاه‌چاله‌ها ممکن است دو بعدی باشند.
[۲] مبحث پیرامون سیاه‌چاله‌ها و کرمچاله‌ها یک نظریه می‌باشد، و هنوز به اثبات نرسیده است و انطباق این آیات بر آن از باب احتمال است… به دیگر سخن، قرآن کریم نیاز به یک مفسر الهی دارد تا مفاهیم علمی آن به صورت صحیح برداشت شود.