شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
آخرین مطلب با عنوان ، آیا حادثه کاظمین از نشانه‌های ظهور است؟ در 4 ساعت قبل منتشر شده است .
»   بررسی روایات و متون, سایر مسائل, معاملات  »   شبهه: راز بی اخلاقی مسلمانان از زبان خواجه نصیرالدین طوسی
۱ تیر ۱۳۹۵ , ساعت ۲۳:۳۷

شبهه: راز بی اخلاقی مسلمانان از زبان خواجه نصیرالدین طوسی

🔻متن شبهه:
” ﺭﺍﺯ ﺑﯽ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ”
ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺍﺯ ﺩﺯﺩﯼ، ﻗﺘﻞ ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ، ﺩﺭ ﺑﻼﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩ . ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﺍ ﮔﻔﺖ : ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻨﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﺪﻭ ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺗﻮﺍﻡ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻢ .
ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ، ﺁﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ” ﺍﻣّﺎ ” ﻭ “ﺍﮔﺮ ” ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮ، ﺍﻣّﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻏﯿﺒﺖ ﻣﮑﻦ، ﺍﻣّﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺪﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻗﺘﻞ ﻣﮑﻦ، ﺍﻣّﺎ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﮑﻦ، ﺍﻣّﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻭ ﺍﯾﻦ ” ﺍﻣّﺎ “ﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﮑﺎﺭ ﻭ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻫﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺿﯽ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ! ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﺯ ﻧﺎﺑﺨﺮﺩﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ .
منبع: ” ﺍﺧﻼﻕ ﻧﺎﺻﺮﯼ ”

 

🔻پاسخ (شماره شایعه:  ۱۰۴۱/۱/۹۴۱۲)
🔸متنی فوق بخشی از یک کتاب طنز به نام “اسرار اللطیفه و الکسیله” اثر “ابوالحسن کسلانی” است، او در کتابش این متن را به کسی منتسب نکرده است.

🔸این عبارت در هیچ یک از کتاب های خواجه نصیر الدین طوسی نیامده است، حتی کتاب اخلاق ناصری، که در متن بیان شده است نیز وجود ندارد.

🔻اما نقد مطلب:
🔸اینگونه نیست که احکام اسلام  همواره با اما و اگر تخصیص بخورد، بلکه اکثر احکام اسلام تخصیص پذیر نیستند.

🔸دروغ قبیح است، اما در برخی موارد دروغ نگفتن قبیح می شود، فرض کنید: جان شخصی با دروغ شما حفظ می شود، مثلا قاتلی جنایت کار به دنبال شخصیتی می گردد تا او را به ظلم به قتل برساند، شما با دروغ گفتن و منحرف کردن قاتل، می توانید جان شخصی را نجات دهید و اگر حقیقت بگویید و جان شخصی را بگیرید، این حقیقت خود ظلم است…

🔸غیبت کردن باعث بی آبرو شدن شخص می شود، در صورتی که غیبت کردن شخصی که آبرویی برای خود نگه نداشته است (فاسق) مشکلی نخواهد داشت.

🔸قتل نفس محترم ولو حیوان باشد، حرام است، اما در مقابل تنها قتل کافر حربی جایز است (کافر حربی شخصی است که با مسلمان جنگ دارد)

🔸تجاوز به دیگران مطلقا حرام است و در کافر و مسلمان تفاوتی ندارد…

🔸اگر هم چنین اما و اگر هایی در فقه باشد، دلیل گمراهی و انحراف مسلمانان نخواهد شد.

🔹بنابراین اولا این متن ارتباطی با شخصیت خواجه نصیرالدین طوسی ندارد، دوما این حکم اشتباه است و تعمیم ندارد، سوما برای شخصیتی چون خواجه نصیر الدین قبیح خواهد بود تا از احکام اسلام اطلاع نداشته باشد.

پایگاه تخصصی شبهه

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • آخرین مطالب